اولین همایش بین ­المللی قیر، مهر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش بین ­المللی قیر

The first international conference on bitumen

اولین همایش بین ­المللی قیر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه رنگ،پژوهشكده صنايع رنگ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین ­المللی قیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین ­المللی قیر