اولین همایش بین ­المللی قیر، مهر ماه 87

اولین همایش بین ­المللی قیر

اولین همایش بین ­المللی قیر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده صنایع رنگ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین ­المللی قیر مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

1- صنایع بالادستی قیر
2- فرآیندهای تولید قیر
3- ساختار و انواع قیر
4- عایقهای رطوبتی
5- آسفالت
6- استانداردها و کنترل کیفیت
7-قیرهای اصلاح‌شده، پلیمری و ویژه
8- پوششهای حفاظتی قیری
9- نگهداری و حمل و نقل قیر
10- محیط زیست و ضایعات
11- جایگاه اقتصادی و بازار قیر


راهنمای نگارش مقالات:
حاشیه‌ها: از بالا cm 5/4 (صفحه اول cm7)، سمت راست cm 5/2، چپ cm 5/2 و پایین cm 2 انتخاب شود.
اندازه قلم عنوان مقاله 16 (Bold)، نام نویسندگان 12 (Bold)، مؤسسه 12 (ایتالیک)، عنوان بخش‌ها 14(Bold)، زیر نویس شکل‌ها و بالا نویس جداول 8 (Bold) و متن اصلی با قلم  Times New Roman (12) تایپ شود.
نام ارائه دهنده با یک خط در زیر آن و مولف مسئول با * مشخص شود.
شماره مراجع در داخل متن با [ ]  مشخص و مراجع به ترتیب ذکر شده در متن مقاله در انتهای مقاله ارائه گردد. در ضمن جداول و شکل‌ها به ترتیب شماره، قبل از مراجع آورده شود.
ارسال فایل مربوط به مقاله بصورت فایل PDF همراه با فایل Word الزامی است.
مقدمه: مقدمه باید شامل یک توصیف کلی از موضوع، بررسی منابع و اهداف انجام تحقیق باشد.
روش تجربی: باید شامل مواد مورد استفاده (خلوص و محل تهیه)، روش آزمایش، روش حل یا محاسبه، دستگاه‌های مورد استفاده‌باشد.
نتایح و بحث: این بخش باید حاوی نتایج آزمایشات، اهمیت آنها و توصیف پدیده‌هایی باشد که در آزمایشات انجام شده اتفاق افتاده‌اند.
بحث ونتیجه‌گیری: نتیجه گیری باید کوتاه و بطور مشخص نتایج حاصله از مقاله را بیان نماید.
تشکر و قدردانی در صورت لزوم.
مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه[*] مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره‌هایی که در متن مشخص شده است و به ترتیب زیر در بخش مراجع آورده شود.مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین ­المللی قیر