سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی)، خرداد ماه ۱۳۹۰

سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی)

3rd National Congress of Biosafety and Genetic Engineering

پوستر سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی)

سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی) در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،انجمن ایمنی زیستی ایرانانجمن ايمني زيستي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و مر در شهر تهران برگزار گردید.