اولین همایش تخصصی زیست پالایی

اولین همایش تخصصی زیست پالایی

First Bioremediation Conference

اولین همایش تخصصی زیست پالایی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی زیست پالایی