اولین همایش تخصصی زیست پالایی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش تخصصی زیست پالایی

First Bioremediation Conference

اولین همایش تخصصی زیست پالایی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی زیست پالایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی زیست پالایی