اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

The first international conference on the biology of medicinal plants

پوستر اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه قم، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی