سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)، مهر ماه ۱۳۹۱

سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

3rd Iranian Bioenergy Conference

پوستر سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)