اولین همایش ملی تنوع زیستی، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تنوع زیستی

1st National Conference on Biodiversity

پوستر اولین همایش ملی تنوع زیستی

اولین همایش ملی تنوع زیستی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی تنوع زیستی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.