اولین همایش ملی تنوع زیستی، خرداد ماه 99

اولین همایش ملی تنوع زیستی

1st National Conference on Biodiversity

پوستر اولین همایش ملی تنوع زیستی

اولین همایش ملی تنوع زیستی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط دبیرخانه دائمی همایش تنوع زیستی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:


رویکردهای اصلی همایش مبتنی بر  اصول چهارگانه:

 • شناخت و معرفی تنوع زیستی
 • حفاظت از تنوع زیستی
 • بهره برداری پایدار از تنوع زیستی
 • آموزش، ارتقاء فرهنگ و جریان سازی


محورهای ارائه مقالات:

 • تنوع زیستی، حفاظت در سطح زیستگاه با رویکردهای نوین
 • تنوع زیستی، طرح ریزی حفاظت از گونه ها  وجمعیت ها
 • تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از تنوع ژنتیکی
 • تنوع زیستی، تهدیدها، چالش ها و راهکارها
 • تنوع زیستی، ابعاد حقوقی و بین المللی، کنوانسیون و پروتکل ها
 • تنوع زیستی و تغییرات اقلیم
 • تنوع زیستی، گونه های مهاجم و غیر بومی
 • تنوع زیستی، فرصت ها و تهدیدات امنیتی
 • تنوع زیستی و بهره گیری از فناوری های نوین (بیوتکنولوژی، هوشمند سازی، سیستم های اطلاعاتی و ...
 • تنوع زیستی و سلامت انسان (سلامت واحد)
 • تنوع زیستی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی
 • تنوع زیستی، تنوع فرهنگی و دانش بومی
 • تنوع زیستی، آموزش و مشارکت آگاهانه
 • تنوع زیستی و ارزشگذاری اقتصادی
 • تنوع زیستی، توسعه و بهره برداری  
 • تنوع زیستی، بوم گردی و معیشت پایدار