اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم

First National Conference on Biodefense Against Bioterrorism Threats

پوستر اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم

اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.