نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، تیر ماه ۱۳۹۸

نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

9th national conference on biological control in agriculture and natural resources

پوستر نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بوعلی سینا،موسسه پژوهشي كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي دانشگاه تهران در شهر همدان برگزار گردید.