اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک

The first international research conference in medical engineering, bioelectricity and biomechanics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک