همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

The National Conference on Bilingualism Challenges and Solutions

پوستر همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور شازند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شازند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

اهداف همایش:
1.تقابل متخصصان و صاحبنظران رشته های مختلف در خصوص راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت چالشهای دوزبانگی
2.ارتقاء سطح آگاهی و علمی در این زمینه
3.ارائه یافته های جدید علمی در رابطه با دوزبانگی
4.برگزاری همایش های علمی کشوری با محوریت دانشگاه پیام نور

محورهای همایش
دوزبانگی و آموزش زبان و زبانشناسی
 دوزبانگی و یادگیری زبان بیگانه
 سبکهای یادگیری و دوزبانگی
دوزبانگی و روانشناختی
 درک، پردازش و یادگیری زبان در دوزبانه ها
 دوزبانگی و رشد زبان
دوزبانگی و عصب شناختی
 تداخل اطلاعات زبانی در دوزبانه ها
 موانع دوزبانگی
 چند زبانگی دریافتی
دوزبانگی و جامعه شناسی
 دوزبانگی و مطالعات اجتماعی - زبان شناسی جامعه های دوزبانه و مهاجرت
 چند زبانگی و تعلیم وتربیت
 ارتباط زبانی و بین فرهنگی
دوزبانگی و ادبیات
 مطالعات دوزبانگی در جوامع پس استعماری
 مطالعات ترجمه و تفسیر دوزبانگی

کمیته برگزار کننده
 دبیر همایش:
دکتر مژگان عیوضی - معاون و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 رییس همایش:
دکتر مجتبی مقصودی - رییس دانشگاه پیام نور مرکز شازند و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اراک
 مسئول دبیرخانه همایش:
قاسم نصیری - مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 
کمیته اجرایی
 دبیر کمیته اجرایی:
زهرا سادات میر اشرفی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 مسئول هماهنگی:
کیاندخت توکلی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 حسابدار:
ثریا ادریس پور - مدیر مالی دانشگاه پیام نور مرکز شازند

کمیته علمی
 دبیر کمیته علمی:
 دکتر علی اکبر ملکی راد - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شازند
 اعضای کمیته علمی:
دکتر محمد رضا سرمدی - دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر تورج هاشمی - دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر منصور ابراهیمی - دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر محمود علیلو - دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر بخشی پور - دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر هاشم رضائی - استاد یار دانشگاه پیام نور
دکتر وحید رضا میرزائیان - استاد یار دانشگاه علم وصنعت اراک
دکتر مجتبی مقصودی - عضو هیات علمی مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک
دکتر شیرین پور ابراهیم - استاد یار دانشگاه پیام نور
دکتر علی اکبر ملکی راد - استاد یار دانشگاه پیام نور
دکتر مژگان یاراحمدی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکتر مژگان عیوضی - استاد یار دانشگاه پیام نورمقالات پذیرش شده در همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)