همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

The National Conference on Bilingualism Challenges and Solutions

پوستر همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور شازند در شهر شازند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)