نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

The first bilingual conference in the Gizanrood region

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه رود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دبیر علمی همایش دوزبانگی و آموزش در گفت و گو با واحد روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ضمن اشاره به محورهای همایش دو زبانگی و آموزش گفت: دبیرخانه همایش آماده دریافت مقالات مرتبط با دو زبانگی حول محور آموزش و دوبازنگی است.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود، نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود برگزار خواهد شد.

ناصر عباسی، دبیر علمی همایش دوزبانگی و آموزش در گفت و گو با واحد روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ضمن اشاره به محورهای همایش دو زبانگی و آموزش گفت: دبیرخانه همایش آماده دریافت مقالات مرتبط با دو زبانگی و آموزش است.

وی افزود: فرایند دریافت مقالات دو مرحله ای است که در مرحله اول چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش مورد داوری قرار می گیرد که پس از پذیرش چکیده، لازم است پژوهشگران، مقاله کامل را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا مورد ارزیابی نهایی داوران همایش قرار گیرد.