نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود، فروردین ماه 98

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

The first bilingual conference in the Gizanrood region

پوستر نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه رود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود مراجعه فرمایید.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود، نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود برگزار خواهد شد.

ناصر عباسی، دبیر علمی همایش دوزبانگی و آموزش در گفت و گو با واحد روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود ضمن اشاره به محورهای همایش دو زبانگی و آموزش گفت: دبیرخانه همایش آماده دریافت مقالات مرتبط با دو زبانگی و آموزش است.

وی افزود: فرایند دریافت مقالات دو مرحله ای است که در مرحله اول چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش مورد داوری قرار می گیرد که پس از پذیرش چکیده، لازم است پژوهشگران، مقاله کامل را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا مورد ارزیابی نهایی داوران همایش قرار گیرد.مقالات پذیرش شده در نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود