همایش داده های عظیم، دی ماه ۱۳۹۳

همایش داده های عظیم

Massive Data Conferencing

پوستر همایش داده های عظیم

همایش داده های عظیم در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۳ توسط ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش داده های عظیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش داده های عظیم