همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

پوستر همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویر احمد در شهر یاسوج برگزار گردید.


محورهای همایش:

- ولایت فقیه و مدیریت جهانی
- ولایت فقیه و نیازهای جامعه اسلامی
- جامعه ولایت مدار و مقایسه آن با جوامع دیگر
- ولایت فقیه و مسائل سیلسی اجتماعی جهان امروز
- ولایت پذیری و ولایت فقیه
- ولایت فقیه و آینده پیش روی ملتها
- ولایت فقیه و مقایسه آن با نظامهای سیاسی موجود
- ولایت فقیه و سیاست خارجه جهان اسلام
- ولایت فقیه و احیای تمدن ایرانی اسلامی
- بیداری اسلامی از منظر ادیان
- بیداری اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
- بیداری اسلامی و الگوپذیری از انقلاب اسلامی ایران
- بازتاب بیداری اسلامی بر جنبش مردمی نود و نه درصدی (وال استریت)
- تاریخ و بیداری اسلامی
- بیداری اسلامی و چالش با نظام سلطه
- بازتاب بیداری اسلامی بر تحولات اروپا و آمریکا، شاخصها و مولفه های عدالت خواهی در بیداری اسلامی