همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

پوستر همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان كهكيلويه و بوير احمد در شهر یاسوج برگزار گردید.