اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات

The First Regional Conference on Application of Electronic & Computer Sciences in Telecommunication Industry

پوستر اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات

اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز - شركت مخابرات استان گلستان در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات