کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان

کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان

کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۸۷ توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


انجمن علمی تغذیه کودکان ایران سمینار سه روزه چاقی شیرخواران ، کودکان و نوجوانان را از تاریخ 12/4/87 در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار می نماید. تخصیص امتیاز باز آموزی به شرکت کنندگان محترم ، بدین شرح می باشد:فوق تخصص کودکان ، متخصص کودکان ، روانپزشک ، دکترای تغذیه 12 امتیاز- متخصص داخلی ، پزشک عمومی 10 امتیاز- دندانپزشک ، داروساز ، روانشناس بالینی ، کارشناس مامایی و پرستاری 8 امتیاز این سمینار همراه با تشکیل دو کارگاه : 1) تکنیک های مشاوره با کودکان و نوجوانان چاق و 2)ارزیابی تغذیه ای در کودکان و نوجوانان چاق ، خواهد بود.هزینه ثبت نام در سمینار 200000 ریال (بیست هزار تومان ) می باشد و علاقمندان به شرکت در آن می توانند مبلغ فوق را به شماره حساب 11966 بانک ملی شعبه فلسطین شمالی ، واریز و فیش بانکی را به شماره 88891170 فاکس نمایند. از آنجا که در این برنامه به معرفی تحقیقات محققین جوان نیز پرداخته خواهد شد