نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی، بهمن ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی

The first national conference on health tourism, nature tourism and nature therapy in Baski

پوستر نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی

نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس،بیمارستان دکتر بسکی گنبد در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی