کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط در شهر دانشگاه برلين برگزار گردید.