کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط، خرداد ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط

International Conference on Energy Management in Building and Related Technologies

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط

کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،كميته ملي انرژيسازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان شوراي مركزي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.