همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد

National Conference on bee products from the perspective of biology, health and economics

پوستر همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد

همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاد