اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال

The first international conference on the environment built in the digital age

پوستر اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال

اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال