اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

First National Conference of New Business on Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي امام صادق(ع)بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر