نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری

First National Conference on Business, Entrepreneurship and Accounting

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری

نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام-موسسه آموزش عالي حكمت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری