دومین کنگره اختلالات خلقی، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره اختلالات خلقی

Second Congress of Mood Disorders

پوستر دومین کنگره اختلالات خلقی

دومین کنگره اختلالات خلقی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانهسته پژوهشي اختلالات خلقي مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره اختلالات خلقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره اختلالات خلقی