دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه

دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه مراجعه فرمایید.