کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی

International Conference of Islamic Medicine

پوستر کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی

کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،هلدينگ لاماسو- دبيرخانه دايمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی