نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

The first biennial conference of Iranian biology secretaries

پوستر نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط ،انجمن زیست شناسی ایرانانجمن علمي آموزشي دبيران زيست شناسي شهر تهران-انجمن زيست شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.