نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

The first biennial conference of Iranian biology secretaries

پوستر نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انجمن زیست شناسی ایرانانجمن علمي آموزشي دبيران زيست شناسي شهر تهران-انجمن زيست شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران