نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی، مرداد ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی

The first international conference of the China Bloc: the cryptocurrency and the global economy

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی

نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو - ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی