کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

پوستر کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر
                  
معماری معاصر
نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
مبانی فکری در معماری و شهرسازی  معاصر
ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
معماری و شهرسازی معاصر - گرایش ها چالش ها
معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
آسیب شناسی معماری معاصر ایران
تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
پارادایم های معماری معاصر ایران
خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
سنت در معماری معاصر ایران
سیما و منظر شهری / توسعه شهری معاصر
تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر
مطالعات میان رشته ای معماری و شهرسازی
نقد، تحلیل و سبک شناسی آثار در دوره معاصر
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
روش ها و فناوری های نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
معماری منظر
زیبایی شناسی در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای  نو در طراحی معماری
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های  نو در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری معاصر
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
تنظیم شرایط زمین
معماری و توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با معماری معاصر
 
جامعه و معماری
جامعه شناسی معماری
جامعه شناسی شهر
علوم انسانی و معماری
حقوق معماری
حقوق شهری
قوانین و مقررات معماری و شهرسازی
آموزش شهروندی
اخلاق شهروندی
شهروند الکترونیک
عدالت محیطی
معماری و سینما
شهر و سینما
ادبیات و معماری
گرافیک شهری
گرافیک محیطی
فرهنگ و معماری
جامعه اسلامی و معماری
تاریخ، فرهنگ، هویت و جهانی شدن
تحولات اجتماعی، جمعیت و سبک زندگی
مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
هنجارها و ناهنجارهای رفتاری در شهر
روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی
نقش طراحی فضا در افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
نگرش های جامعه شناسانه در طراحی معماری
جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
و دیگر محور های مرتبط با جامعه و معماری
 
 
روانشناسی و معماری
 دانش روانشناسی محیط
طراحی روانشناسانه
علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
مدل‌های رویه علمی طراحی محیط
ماهیت محیط
نظریات روانشناسی محیطی
فرایندهای بنادین رفتار انسان
محیط مصنوع و رفتار انسان
الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده
فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی
نقشه های شناختی و رفتار فضایی
حلوت، قلروپایی، فضای شخصی
نظریه ی همجواری
تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
نهادهای اجتماعی و محیط ساخته شده
ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده
نظریه ی زیبا شناسی
زیبایی شناسی فرمی و نمادین
ادراک محیطی
تاثیرات هیجانی محیط اطراف
فضای روانی محیط
قلمروگرایی در معماری
ازدحام
محیط‌های کاری و محیط‌های یادگیری
محیط های مسکونی
محیط طبیعی
مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری
وندالیسم
تفاوت های فردی در ارتباط و عملکرد محیطی
نظریات مرتبط با حس مکان،تعلق به مکان و دلبستگی به مکان
 
و دیگر محور های مرتبط با روانشناسی و معماریمقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر