کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

پوستر کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر