همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی، مهر ماه ۱۳۹۰

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد قاین،دانشگاه پيام نور قائن در شهر قائنات برگزار گردید.