همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری

پوستر همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در شهر میانه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری