نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد

پوستر نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد

نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد مراجعه فرمایید.