هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور

هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشكده بسيج و سازمان بسيج سازندگي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور