همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر، دی ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

Regional Conference on Computer Engineering

همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر