اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

First National Conference on Sustainable Building

پوستر اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداري كلانشهر مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار