سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس، خرداد ماه 98

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس

Ferdows National Aqueduct Symposium

پوستر سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس مراجعه فرمایید.


محورهای سمپوزیوم:

محور فرعی محور اصلی  
نقش ثبت ملی و جهانی در توسعه گردشگری قنات و گردشگری پایدار  
سکونتگاه‌ها و بوم‌گردی با تاکید بر قنات قنات و گردشگری پایدار  
اهمیت قنات در شکل‌گیری و توسعه زیستگاه، کشاورزی و سایر موارد در مناطق گرم و خشک قنات و گردشگری پایدار  
روش‌های نوین آبیاری محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی قنات و گردشگری پایدار  
مشارکت سرمایه اجتماعی‌(آب بران و کشاورزان) در حفظ، نگهداری و صیانت از منابع آبی ترویج فرهنگ بهره برداری صحیح از قنات  
فرهنگ وقف ترویج فرهنگ بهره برداری صحیح از قنات  
تلفیق دانش بومی با علوم و فناوری های نوین ترویج فرهنگ بهره برداری صحیح از قنات  
فرصت‌ها، چالش‌ها، سیاست‌ها، راهبردها (برنامه اقدام) آینده نکری و آینده پژوهی قنات  
قنات، معیشت، جایگزین‌ها و روش‌های‌تکمیلی آینده نکری و آینده پژوهی قنات  
خشکسالی، تغییر اقلیم، مدیریت‌ مصرف آینده نکری و آینده پژوهی قنات  

 مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس