اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره)، مهر ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره)

The First National Congress to Celebrate Ayatollah Seyyed Karmatollah Malek Hosseini (RA)

اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یاسوج،دانشگاه ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) مراجعه فرمایید.