ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر

6th National Conference on Committed Art in Contemporary Iran

پوستر ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر

ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن هنرهای تجسمی ایرانانجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر