ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر، اسفند ماه 98

ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر

6th National Conference on Committed Art in Contemporary Iran

پوستر ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر

ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر مراجعه فرمایید.


 

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در نظر دارد همچون سنوات گذشته در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمین همایش ملی خود را تحت عنوان  «مبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر » در راستای توسعه مباحث نظری هنر همسو با تحولات فرهنگی و دانش فنی کشور برگزار نماید. این همایش با ایجاد فضای تعاملی میان صاحب نظران، اساتید و محققان حوزه هنرهای تجسمی و بینا رشته ای به موضوعات مرتبط با هنر متعهد در دوره معاصر می پردازد. و در این راستا توجه به  پژوهشهای علمی و میان رشته ای  در این حوزه، با بهره گیری از  روشهای نوین دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.

 

    با در نظر گرفتن این موضوع که هنر در ادوار مختلف تاریخ، بازتاب دهنده جریانات فکری و اندیشه های سیاسی -اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی-هنری و غیره می باشد، عامل زمان می تواند نقشی اساسی در بنیانهای فکری یک جامعه  و تغییرات منتج شده از آن ایفا  کند. تغییراتی که به تبع آن، هنر معاصر هر دوره متأثر از آن و انعکاس دهنده آن است. جامعه معاصر ایران نیز در دهه های اخیر دچار تحولات و تغییرات  بنیادی فکر، باوری، اجتماعی  و فرهنگی شده  که بنیانهای نظری هنر را دچار چالش کرده است. مفاهیم مبارزه و تغییرخواهی بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، دغدغه اصلی در میان قشر متفکر، روشنفکر و  جامعه ایرانی شد. پس از انقلاب نیز، در سالهای دفاع مقدس و پس از آن مسئله وفاداری به آرمانهای انقلاب  همچنان مطرح بوده و جریان هنر متعهد ایران را شکل داده است. مشخصات اصلی هنر متعهد، آرمان خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، هویت مداری، بومی گرایی، استقلال طلبی، باور مداری و ارزش های والا می باشد. اینگونه هنر متعهد به صورتها و مضامین  و محتواهای مختلف به ظهور نشست و هرکسی از ظن خود یار آن شد. از این رو رویکرد هنرمتعهد چه به عنوان بازتاب دهنده تغییرخواهی، و چه به عنوان جذب مخاطب برای پیوستن به جریانات فکری و باوری یکی از مباحث قابل تأمل می باشد که این همایش بر آن متمرکز  خواهد شد.تا با ارائه به روز ترین نتایج پژوهشهای نظری و با به کارگیری روش های نوین پژوهشی به مسئله هنر متعهد ایران معاصر و مفاهیم مستخرج از آن بپردازد.

محورهای همایش:

هنر انقلاب:

 • مفهوم و مبانی نظری هنر متعهد
 • هنرمتعهد انقلاب از سال ۱۳۵۵-۵۹
 • هنر متعهد سالهای جنگ تحمیلی(دفاع مقدس) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷
 • هنر متعهد در سالهای اصلاحات
 • هنر متعهد در دهه ۸۰ و ۹۰ هـ.ش.

هویت گرایی:

 • جایگاه انسان در هنر امروز ایران
 • بومی گرایی در هنر
 • جایگاه هنرهای سنتی در هنرهای معاصر
 • دغدغه نگاه به گذشته در هنر متعهد معاصر

مطالعات زنان:

 • نقش و جایگاه هنرمندان معاصر زن در روند شکل گیری جریانات هنر متعد ایران

  محیط زیست:

 • نگاه هنرمند متعهد به محیط زیست ایران و هنر بازیافت

  آموزش:

 • رویکرد آموزش هنر در شناخت هنر متعهد

بازخوردهای جهانی:

 • مطالعه تطبیقی هنر متعهد در ایران و جهان


مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی با عنوان هنر متعهد در ایران معاصر