اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان

Avan first annual student congress

پوستر اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان

اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول/ دانشگاه علوم پزشكي دزفول/ مركز خيره بيماران سرطاني امام حسن مجتبي(ع) در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان