پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

The 5th International Conference on Automotive Industry of Iran

پوستر پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران