همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

Regional Conference on Automotive Engineering

پوستر همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد علوم و تحقيقات آيت ا... آملي در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو