همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر همایش بین المللی  افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری