نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک، دی ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک

The first conference on architecture, urban planning and traffic

پوستر نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک

نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک مراجعه فرمایید.