اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی

The first national conference on the role of architecture and urban planning on the tourism of the border cities

پوستر اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی

اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی