اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

First National Conference on Architecture and Urbanism ( ideas , theories and methods )

پوستر اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)