اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ماه 95

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

پوستر اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران