کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی

پوستر کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت طراحان پادنا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی