اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

First International Conference on Achievements in Science and Technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت بين المللي كوشا در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی